ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ

ಇ - ಸ್ವತ್ತು

ಕಟ್ಟಡ ಸಂಬಂಧಿತ

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ

ಎಂಜಿನರೇಗಾ

ಇತರೆಸಹಾಯ
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು


ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ 10+, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ 60+ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ

ಹೆಚ್ಚು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ೫ ಸೇವೆಗಳು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ

No of requests 3352
79.90% of Total
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ

No of requests 726
17.31% of Total
ಇತರೆ

No of requests 64
1.53% of Total
ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಸೇವೆಗಳು

No of requests 31
0.74% of Total
ಫಲಾನುಭವಿ ಸಂಬಂಧಿತ

No of requests 4
0.10% of Total


ಅರ್ಜಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು


4199

ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳು


3462

ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿಗಳು


737ಮೇಲೆನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14/10/2020 ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆGSC NO / ACK NO ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ನಿರ್ಗಮನ
GSC NO / ACK NO ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಹುಡುಕಿ ನಿರ್ಗಮನ